Publikacje

07 sty 2020

Wygrana z ZUS o zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez naszą Klientkę

ZUS zwrócił się do naszej Klientki o zwrot 380 tysięcy złotych, niemniej jednak Sąd uwzględnił odwołanie złożone w imieniu naszej Klientki. 

Organ zwrócił się do Klientki o zwrot kwoty w wysokości 380 tysięcy złotych, wskazując, że stanowi ona nienależnie pobrane świadczenie. W latach 2014-2015 w ocenie organu Klientka zadeklarowała rażąco wysoką podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Organ stwierdził, że tak wysoka podstawa była nieuzasadniona w stosunku do przychodów Klientki. Dodatkowo czas opłacania składek był stosunkowo krótki, bowiem Klientka z uwagi na zbliżający się okres macierzyństwa, przeszła na zwolnienie chorobowe. Organ stwierdził, że takie działania były intencjonalne w celu uzyskania zawyżonych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, oraz naruszały zasadę równego traktowania wszystkich ubezpieczonych wobec czego wskazał, że dotychczas wypłacone świadczenia w łącznej wysokości 380 tysięcy złotych powinny zostać zwrócone. Skutecznie złożone odwołanie od decyzji, oraz rzetelnie przeprowadzone postępowanie sądowe w I instancji doprowadziło do uwzględnienia odwołania. Wykazaliśmy, że Klientka miała pełne prawo do zadeklarowania podstawy wymiaru składek w konkretnej wysokości, co zostało dokonane w granicach przewidzianych ustawą, a argumentacja organu była nietrafiona. Dzięki temu Klientka nie musi zwracać ok. 380 tysięcy złotych pobranych świadczeń organowi.

Wyrok w tej sprawie potwierdza, że warto walczyć o swoje prawa, w sytuacji kiedy organ po latach wypłacania świadczeń stwierdza jednak, że były niezależne, kwestionując tym samym swoje własne, wcześniejsze decyzje.

Dlatego tak ważne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy Kancelarii, która specjalizuje się w postępowaniach przeciwko ZUS.

Jeśli mają Państwo podobny problem, zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź też