Postępowania wyjaśniające przed ZUS

Dostali Państwo zawiadomienie o wszczęciu postępowania od ZUS?

ZUS prosi o listę dokumentów i nie wiedzą Państwo jakie dokumenty przedłożyć, a jakich nie?  

ZUS wysyła listy, pytając o to dlaczego, np.: w firmie zatrudniony został małżonek bądź też czy zatrudniona została osoba na zastępstwo pracownika, który stał się niezdolny do pracy?

ZUS pyta dlaczego podstawa wymiaru składek została zwiększona do maksymalnej?

 

Jeśli jesteście Państwo pracodawcami, pracownikami, księgowymi bądź prowadzicie własną pozarolniczą działalność gospodarczą, a ZUS wszczyna postępowanie wyjaśniające w Waszej sprawie bądź w sprawie Waszych klientów – zapraszam do kontaktu.

Przeprowadzam moich klientów już od samego początku postępowań wyjaśniających wszczynanych przez organ. Pomagam m.in. w: analizie dokumentów (audyt), odpowiednim zebraniu dowodów oraz stosownych oświadczeń w zakresie kontroli organu rentowego. Proszę pamiętać, że ZUS wysyła listę pytań, które na pierwszy rzut oka wydają się mało groźne ale biorąc pod uwagę zazwyczaj cel prowadzonego postepowania wyjaśniającego oraz jego przedmiot niezwykle ważne jest to aby odpowiednio na nie odpowiedzieć.

W sytuacji kiedy organ zbyt długo zwleka z wydaniem stosownych decyzji, podejmujemy również w tym zakresie odpowiednie kroki tak, aby nie pozostawali Państwo bez przysługujących Państwu świadczeń.

Dobrze przeprowadzone postępowanie wyjaśniające przed ZUS zwiększa nie tylko szanse na wydanie pozytywnej decyzji, ale ułatwia uzyskanie pozytywnego wyroku w sądzie jak i przyczynia się do wygrania procesu o należne odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń przez ZUS.