Doradztwo w postępowaniach ZUS

Jako specjalista w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych doradzam zarówno osobom fizycznym (np. pracownikom), jak i płatnikom (pracodawcom bądź osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą), jakie kroki należy podjąć na takich etapach jak:

  • postępowanie wyjaśniające prowadzone przez ZUS,
  • kontrola prowadzona przez ZUS
  • postepowanie sądowe.

Analizujemy przedstawione dokumenty, pomagam sformułować pisma do organu w tym odpowiedzi na zadawane przez ZUS pytania pod kątem prowadzonych postępowań oraz składać stosowne wnioski w sytuacjach kiedy organ nadmiernie zwleka z wydaniem decyzji bądź wypłatą stosownych świadczeń.

Proszę pamiętać, że dobrze przygotowane oraz przeprowadzone postepowanie wyjaśniające zmniejsza szanse skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego jak i w sytuacji już jego wszczęcia – pozwala na szybsze oraz pozytywne rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd. Doradztwo obejmuje również

Działania zatem podejmowane już na początkowym etapie postepowania pomagają uniknąć negatywnych konsekwencji oraz znacznie skrócić czas rozpatrzenia sprawy przez organ rentowy.

Jeśli jesteście Państwo pracodawcami, pracownikami bądź prowadzicie własną pozarolniczą działalność gospodarczą, a ZUS wszczyna postępowanie wyjaśniające w Waszej sprawie – zapraszam do kontaktu.