Polityka prywatności

Administrator Danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Kawecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Kawecka z siedzibą we Wrocławiu (54-203), ul. Legnicka 55D/1, NIP: 6040045667; e-mail: kancelaria@joanna-kawecka.pl (“Administrator”)

Administrator działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (”RODO”).

Jaki jest cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Twoich danych osobowych?

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane np. przez formularz kontaktowy, chat dostępny na stronie internetowej oraz na komunikatorach w mediach społecznościowych gdzie Administrator prowadzi swój fanpage, wiadomość e-mail, lub inne środki porozumiewania się na odległość:

 1. Dane osobowe będą wówczas przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę i na Twój wniosek lub prośbę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, lecz nie dłużej niż przez 2 lata od dnia ostatniego kontaktu;
 3. Chat jest dostarczany przez Meta (dawniej Facebook). Możesz z niego korzystać jako użytkownik zalogowany na Facebooku albo jako gość. Jeżeli korzystasz z chatu jako gość, czyli osoba niezalogowana na Facebooku możesz otrzymywać wiadomości przez 24 godziny od wysłania pierwszej wiadomości albo do chwili zakończenia czatu przez Ciebie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Następnie konto gościa jest dezaktywowane. Użytkownicy zalogowani mogą usuwać historię czatu samodzielnie.
 4. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą.

2. Zawarcia umowy i jej realizacji, w tym czynności zmierzających do jej zawarcia, a także wykonania obowiązków ciążących ciążących na Administratorze związanych z wykonaniem umowy:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o następującą podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ze względu na charakter świadczonych przez Administratora usług może być konieczne podanie i przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii i wówczas przetwarzanie będzie następowało w oparciu o następującą podstawę prawną art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, czyli ochrona Twoich żywotnych interesów, rozumiana jako obsługa prawna oraz reprezentacja Ciebie przed organami administracji państwowej, Zakładem Ubezpieczeń społecznych lub sądami powszechnymi lub administracyjnymi;
 2. Przetwarzanie danych osobowych może także wynikać z przepisów prawa np. przepisów związanych z dokonywaniem rozliczeń oraz prowadzeniem ewidencji księgowej, wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane przez zawarciem umowy, w trakcie jej realizacji a także po jej zakończeniu, jeżeli jest to konieczne do realizacji uprawnień wynikających z umowy jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi;
 4. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

3. Dochodzenia roszczeń. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, w którymkolwiek z celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności, Administrator może przetwarzać dane, aż do czasu przedawnienia roszczeń związanych działalnością Administratora oraz przetwarzaniem przez niego danych osobowych.

 1. W tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora, który należy rozumieć jako konieczność obrony przed roszczeniami, a także w celu ich ustalenia i dochodzenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. W tym celu dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.

4. Wysyłki newslettera, informacji marketingowych m.in. o usługach Kancelariii w dozwolonym zakresie. Jeżeli wyrazisz zgodę, Administrator będzie przetwarzać w celu przedstawiania Tobie informacji handlowych związanych z działalnością Administratora lub przesyłania Tobie newslettera z informacjami o Administratorze oraz informacjami z branży, w której działa Administrator.

 1. Dane będą przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę, a podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz z art. 10 § 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2022 (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 z póżn. zm.) w kontekście przesyłania informacji handlowej;
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, ale nie dłużej niż przez 2 lata od ostatniego kontaktu;
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera, a także innych materiałów handlowych.

5. Administrowania oraz zarządzania stroną i fanpage’ami na platformach społecznościowych. Administrator prowadzi dwa fanpage na portalu Facebook: Radca prawny Joanna Kawecka – odwołania od decyzji ZUS oraz  Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Kawecka. Administrator korzystając z mediów społecznościowych jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO w kontekście przetwarzania Twoich danych osobowych związanych z funkcjonowaniem fanpage. Przy czym dostawca danego medium społecznościowego (Meta Platforms Ireland Limited, dawniej Faceebok) pozostaje administratorem danych w pozostałym zakresie.

 1. Dane będą przetwarzane będą na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora czyli 6 ust. 1 lit. f) RODO, który jest rozumiany jako możliwość prowadzenia fanpage i informowania za jego pomocą aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, marki, usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności, utrzymywaniu kontaktu;
 2. Administrator będzie przetwarzał wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/dołączenie do grupy lub w inny sposób zostawisz swoje dane na fanpage zarządzanym przez Administratora (np. w formie umieszczenia komentarza);
 3. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” lub odkliknięcie opcji „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez kontakt z Administratorem;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. W celach analitycznych
Administrator podejmuje działania mające na celu ulepszenie zarówno jego usług jak i samej strony internetowej czy fanpage’y, w celu dążenia do jak najwyższej jakości. Analityka dokonywana jest w zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Analizowane są dane zebrane podczas Twojego korzystania z ze strony czy fanpage Administratora w celu ulepszania usług i produktów, a podstawą prawną jest uzasadniony interes uzasadniony interes Administratora ( z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) rozumiany jako konieczność świadczenia usług oraz dostarczania produktów w najwyższej jakości, odpowiadających potrzebom użytkowników, rozwoju funkcjonalności oprogramowania, polepszania jego dokładności oraz poprawności;
 2. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu, zmiany ustawień Twojej przeglądarki, posiadania przez te dane charakteru osobowego, przeprowadzenia analizy i osiągnięcia celu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
 3. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics.

Odbiorcy danych i transfer poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby, Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów (np.: firma świadcząca usługi związane z chmurą, firmie świadczącej usługi rachunkowe lub księgowe, firmie hostingowej, kurierom, osobom współpracującym przy funkcjonowaniu strony oraz fanpage na portalach społecznościowych, platformom społecznościowym). Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji, gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne instrumenty przewidziane RODO.  Główni odbiorcy danych to:

-Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

-Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia

Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO, przysługuje Ci prawo:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych;
 2. Sprostowania danych osobowych;
 3. Usunięcia danych osobowych;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. Przenoszenia danych osobowych,
 7. Cofnięcia zgody przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu z Administratorem w celu wyjaśnienia swoich wątpliwości.

Polityka plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są optymalnego korzystania ze strony, prowadzenia badań nad korzystaniem z niej. Są to niewielkie pliki, które są przesyłane przez serwis internetowy do Twojej przeglądarki. Przeglądarka natomiast przesyła je do serwisu, gdy ponownie go odwiedzasz. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w różnych celach, najczęściej celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; czy zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na stronie. Na ciasteczka niezbędne do funkcjonowania strony nie będzie wymagana Twoja zgoda.

Administrator stosuje następujące technologie w ramach strony internetowej:

 1. Piksel konwersji Meta (dawniej Facebooka) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, szerzej o tej technologii poniżej;
 2. Chat – w celu ułatwienia komunikacji z Tobą. Chat obsługiwany przez Meta (dawniej Facebook). Zasady korzystania przez Chat dla gości opisane są tutaj a dla wszystkich użytkowników tutaj. Chat rozpoczęty na stronie będzie widoczny w Messengerze, wraz z historią rozmowy w przypadku użytkowników zalogowanych. Zasady przetwarzania danych przez Meta dostępne są tutaj.
 3. Session/Local Storage – w celu umożliwienia Twojej przeglądarce zapamiętywania danych podczas przeglądania strony i czasu odwiedzin. Session Storage zapisuje dane na czas sesji a Local Storage może przechowywać dane dopóki Ty lub Administrator ich nie usuniecie w ustawieniach przeglądarki. Administrator korzysta z tych technologii by przechowywać informacje z chatu.
 4. Ciasteczka:
  – usida – ciasteczko sesyjne pochodzące z domeny facebook.com, którego dostawcą jest osoba trzecia – firma Meta. Cel i funkcja: gromadzi kombinację przeglądarki użytkownika i unikalnego identyfikatora, wykorzystywaną do dostosowywania reklam do użytkowników.
  – wd – ciasteczko pochodzące z domeny facebook.com, którego dostawcą jest osoba trzecia – firma Meta. Czas wygaśnięcia to 7 dni. Cel i funkcja: gromadzi kombinację przeglądarki użytkownika i unikalnego identyfikatora, wykorzystywaną do dostosowywania reklam do użytkowników.
  – dpr – ciasteczko pochodzące z domeny facebook.com, którego dostawcą jest osoba trzecia – firma Meta. Czas wygaśnięcia to 8 dni. Cel i funkcja: marketing i śledzenie. Cookie służy do dostarczania informacji o skuteczności Facebooka. Śledzi aktywności, co wykorzystywane jest do monitorowania ruchu i gromadzenia informacji o grupie docelowej.
  – datr – ciasteczko pochodzące z domeny facebook.com, którego dostawcą jest osoba trzecia – firma Meta. Czas wygaśnięcia to 2 lata. Cel i funkcja: marketing i śledzenie. Służy do  do identyfikacji przeglądarki internetowej używanej do łączenia się z Facebookiem niezależnie od zalogowanego użytkownika. Odgrywa kluczową rolę w funkcjach bezpieczeństwa i integralności strony Facebooka.
  – _gid – ciasteczko pochodzące z domeny joanna.kawecka.pl, którego dostawcą jest osoba trzecia – Google Analytics. Czas wygaśnięcia to 2 lata. Cel i funkcja: analityka. Cookie służy do do przechowywania i zliczania odsłon.
  – _fbp – ciasteczko pochodzące z domeny joanna.kawecka.pl, którego dostawcą jest osoba trzecia – firma Meta. Czas wygaśnięcia to 90 dni. Cel i funkcja: marketing. Cookie służy do przechowywania i śledzenia wizyt w różnych witrynach.
  – _ga – ciasteczko pochodzące z domeny joanna.kawecka.pl, którego dostawcą jest osoba trzecia – Google Analytics. Czas wygaśnięcia to 738 dni. Cel i funkcja: analityka. Cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta.
  – DSID – ciasteczko pochodzące z domeny doubleclick.net, którego dostawcą jest osoba trzecia – Google Analytics. Czas wygaśnięcia to 7 dni. Cel i funkcja: marketing i śledzenie. Cookie służy do zachowania preferencji użytkownika.
  – IDE – ciasteczko pochodzące z domeny doubleclick.net, którego dostawcą jest osoba trzecia – Google Analytics. Czas wygaśnięcia to 328 dni. Cel i funkcja: marketing i śledzenie. Cookie służy do  mierzenia skuteczności reklam.
  – _gat_gtag_UA* – ciasteczko pochodzące z domeny joanna.kawecka.pl, którego dostawcą jest osoba trzecia – Google Analytics. Czas wygaśnięcia to 1 minuta. Cel i funkcja: statystyki. Cookie zachowuje UUID.
  – odwolania-zus.joanna.kawecka.pl – ciasteczko sesyjne pochodzące z domeny odwolania-zus.joanna.kawecka.pl. Ciasteczko służy tylko administratorom witryny do zapisywania sesji panelu administracyjnego.

Meta (Facebook) Pixel

Strona korzysta z narzędzia marketingowego Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel) udostępnionego przez Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Pixel stanowi fragment kodu źródłowego dodany do strony Administratora. To niewielkie narzędzie pozwala na śledzenie Twojego zachowania oraz aktywności, gdy dojdzie do skierowania na stronę Internetową za pośrednictwem reklamy na portalu Facebook. Celem tego procesu jest ocena efektywności reklam Administratora oraz portalu Facebook dla celów statystycznych oraz marketingowych, a także pomoc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Informacje zebrane przez to narzędzie pozwalają na przesyłanie Ci spersonalizowanych reklam podczas korzystania z portalu Facebook. Gdy odwiedzasz Stronę Administratora, Meta Pixel nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami portalu Facebook. Facebook wie zatem o odwiedzinach strony Administratora oraz może przypisać tę informację do Twojego profilu Facebook. Dane zebrane przy użyciu Facebook Pixel nie pozwalają Administratorowi Ciebie zidentyfikować, są jednak zbierane i przetwarzane przez Facebook, co oznacza, że mogą zostać powiązane z konkretnym profilem na portalu Facebook i Facebook może wykorzystać te dane dla własnych celów marketingowych, zgodnie z treścią polityki prywatności Facebook oraz ustawień w profilu Facebook. Za pośrednictwem ustawień dostępnych w swoim profilu Facebook możesz jednakże wyłączyć działanie narzędzia Facebook Pixel.

Szczegółowe informacje dotyczące Facebook Pixel jak i zasady prywatności dla zalogowanych użytkowników Facebooka korzystających z chatu na stronie, oraz sposoby zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj.

Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics (Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia). Kod Google Analytics wykorzystywany jest w celu analizy statystyk strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić stronę, dostarczają Administratorowi informacji o ruchu na stronie. Google Analytics korzysta z ciasteczek umieszczonych w urządzeniu końcowym a zebrane informacje analizuje. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Google Ads

Administrator korzysta także z Google Ads rozwiązania służącego do remarketingu oraz przesyłania reklam, jednakże nie wykorzystuje plików cookie Google Ads bezpośrednio instalujących się na Twoim urządzeniu. Google Ads pośrednio czerpie informacje pochodzące z ciasteczek cookies Google Analytics. Poniżej znajdują się linki do opisu ustawień ciasteczek w niektórych przeglądarkach.

Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Linki do ustawień popularnych przeglądarek znajdują się poniżej. Niektóre elementy mogą nie działać poprawnie, jeżeli wyłączono korzystanie z plików cookie w przeglądarce.