Publikacje

23 mar 2021

[wygrana sprawa] Czy dwa miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie kilka lat pobierania świadczeń z tego tytułu oznacza, że działalność jest fikcyjna? Niekoniecznie!

Spraw jakich ostatnimi czasy wiele…  założenie działalności gospodarczej, prowadzenie jej przez krótki okres czasu (miesiąc, dwa a czasem nawet kilka miesięcy), a następnie długotrwałe zwolnienia i pobieranie świadczeń, w tym tych związanych z ciążą. Jednym z takich przykładów jest historia jednej z naszych Klientek, gdzie organ rentowy w 2019 r. zakwestionował prowadzenie przez nią działalności gospodarczej od momentu jej założenia czyli 2014 r. W ocenie organu założenie działalności miało na celu jedynie zgłoszenie Klientki do ubezpieczeń społecznych. Klientka początkowo prowadziła agencję ubezpieczeniową, a następnie zmieniła profil prowadzonej przez siebie działalności na usługi spedycyjne, bowiem działalność agenta nie przynosiła oczekiwanych dochodów. Niemniej jednak, wraz z rozpoczęciem działalności, zadeklarowała podstawę wymiaru składek w maksymalnej wówczas wysokości tj. 9.365,00 zł.

Po dwóch miesiącach prowadzenia działalności, która początkowo nie była dochodowa (często bowiem rozpoczynanie działalności na samym początku wiąże się raczej ze startą oraz poczynionymi inwestycjami, aniżeli realnym zyskiem) Klientka stała się niezdolna do pracy w związku z urodzeniem dziecka oraz posiadanymi schorzeniami. Na przestrzeni lat 2015 – 2018 okres jej niezdolności do pracy wyniósł ponad 500 dni.

Klientka zgłosiła się do Kancelarii przed pierwszą rozprawą wyznaczoną w sprawie, ponieważ odwołanie złożyła samodzielnie. Szybka reakcja, sprecyzowanie treści odwołania oraz powołanie nowych dowodów w sprawie, doprowadziło do wydania przez Sąd orzekający korzystnego wyroku w sprawie. W jego wyniku Klientka nie tylko nie musiała oddawać pobranych świadczeń, ale i otrzymała te, których nie dostała z uwagi na wydaną decyzję. Co ważne, organ nie złożył apelacji w sprawie.

Wykazaliśmy, że działalność Klientki nie miała charakteru przypadkowego, a nieuprawnione są twierdzenia, że działalność wykonywana jest jedynie wówczas gdy przedsiębiorca świadczy konkretną usługę. Prowadzenie działalności polega również na stworzeniu takich warunków do jej wykonywania, poszukiwania klientów, składania ofert, oczekiwania na zamówienia, jak i na faktycznym wykonywaniu zleconej pracy. Sąd również przyznał rację naszym twierdzeniom, odnośnie tego, że ZUS przez długi okres bezrefleksyjnie wypłacał świadczenia Klientce ze spornego tytułu, a dopiero później zaczął negować właściwie swoją własną praktykę.

Jeśli zatem organ wszczyna u Państwa postępowanie wyjaśniające, bądź też wydaje decyzję, na mocy której kwestionuje prowadzenie działalności gospodarczej za kilka lat wstecz – zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź też