Zasiłek macierzyński

Świadczenie to związane jest z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka i przysługuje jednemu opiekunowi. Zasiłek macierzyński przysługuje Ci w sytuacji kiedy urodzi Ci się dziecko, przyjmiesz dziecko na wychowanie (adopcja), bądź jesteś rodziną zastępczą.

Co więcej, aby otrzymać zasiłek macierzyński, musisz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Przy umowie o pracę jest to ubezpieczenie obowiązkowe, przy świadczeniu usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnieniu podlegasz ubezpieczeniu dobrowolnie.

W ramach współpracy w kontekście zasiłku macierzyńskiego pomogę Ci w zakresie:

  • odwołania od decyzji o ustaleniu wymiary podstawy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników;
  • od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego;
  • odwołania od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku macierzyńskiego;
  • odwołania od decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące działalność gospodarczą;
  • odwołanie od decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym przez pracowników;
  • odwołanie od decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń;
  • oraz przeprowadzenia postępowań w powyższym zakresie;
  • doradztwa w przypadku wszczęcia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • doradztwa w zakresie zasiłku, które może przysługiwać Ci w formie obowiązkowej (umowa o pracę) lub dobrowolnej (jednoosobowa działalność gospodarcza);

Doradzam i obsługuję osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa z całej Polski. W razie pytań proszę o kontakt.