Ubezpieczenie rentowe

Świadczenie przy ubezpieczeniu rentowym polega na wypłacie świadczenia w postaci renty, co do zasady dożywotnio, w przypadku niezdolności do pracy lub śmierci głowy domu (tzw. żywiciela).

Świadczenie przy ubezpieczeniu rentowym polega na wypłacie świadczenia w postaci renty, co do zasady dożywotnio, w przypadku niezdolności do pracy lub śmierci głowy domu (tzw. żywiciela). W konsekwencji, jeśli jesteś osobą uprawnioną, możesz starać się o przyznanie renty w odpowiedniej wysokości. Konieczne jest jednak wcześniejsze regularne opłacanie składek na ubezpieczenie rentowe.

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia rentowego obejmują:

  • rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • rentę szkoleniową,
  • rentę rodzinną,
  • zasiłek pogrzebowy,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.

Składka rentowa opłacana jest w części przez pracodawcę, a w części przez Ciebie i wynosi 8% podstawy wymiaru składki (pracodawca płaci 6,5%, Ty 1,5%).

W ramach współpracy w kontekście ubezpieczenia chrobowego pomogę Ci w zakresie:

  • odwołania od decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń,
  • odwołania w sprawie odmowy przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy lub choroby zawodowej,
  • sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika oraz komisji lekarskiej ZUS.

Doradzam i obsługuję osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa z całej Polski. W razie pytań proszę o kontakt.