Kontrola ZUS w ramach współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (subwencje)

Stan pandemii wymusił wprowadzenie instrumentów, które z założenia miały stanowić pomoc dla przedsiębiorców. Jednym z nich były tzw. dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach tarcz antykryzysowych. Natomiast jednym z warunków do uzyskania ww. dofinansowań była m.in. ilość etatów w danej firmie na dzień 31 grudnia 2019 r. Polski Fundusz Rozwoju S.A. zapowiedział już szereg kontroli w zakresie prawdziwości złożonych oświadczeń.

Kontrole wydatkowania środków przekazanych przez PFR w tamach Tarczy obejmować będą różne obszary działalność przedsiębiorstwa. Natomiast PFR potwierdził, że ZUS będzie weryfikował przedsiębiorców, którzy wnioskowali o przyznanie subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0. i w tym procesie złożyli dokumenty rozliczeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze skutkiem wstecznym bądź opóźnieniem.

Jeśli zatem otrzymali Państwo pomoc rządową, a ZUS wszczyna kontrolę odnośnie zatrudnienia pracowników bądź zleceniobiorców – zapraszamy do kontaktu.