Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń społecznych, które chroni Twoje finanse, gdy nie możesz wykonywać pracy wskutek choroby. W takim wypadku przysługuje Ci zasiłek chorobowy za okres, w którym nie wykonujesz pracy.

Polski system przewiduje dwa rodzaje ubezpieczenia chorobowego tj. ubezpieczenie obowiązkowe, którym jesteś objęty w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, oraz ubezpieczenie dobrowolne, którym jesteś objęty prowadząc własną działalność gospodarczą, bądź jeśli świadczysz usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (np.: umowy zlecenie).

Pamiętaj, że wysokość składki wpływa na wysokość świadczenia, dlatego ważne jest ustalenie odpowiedniej wysokości podstawy zasiłku chorobowego.

W ramach współpracy w kontekście ubezpieczeń chorobowych pomogę Ci w zakresie:

  • odwołania od decyzji o ustaleniu wymiary podstawy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników;
  • odwołnia od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego;
  • odwołania od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku macierzyńskiego;
  • odwołanie od decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń;
  • oraz przeprowadzenia postępowań sądowych w powyższym zakresie.
  • doradztwa w przypadku wszczęcia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • doradztwa w zakresie zasiłku, które może przysługiwać Ci w formie obowiązkowej (umowa o pracę) lub dobrowolnej (jednoosobowa działalność gospodarcza);

WAŻNE!

Jeżeli przystępujesz do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie (jesteś przedsiębiorcą lub świadczysz usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej) prawo do świadczenia nabywasz dopiero po 90 dniach od dnia zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czyli po upływie tzw. okresu wyczekiwania. W razie choroby, która wystąpi przed upływem tego okresu, mimo regularnych wpłat, zasiłek chorobowy Ci nie przysługuje.

Opłacanie składek ZUS odbywa się z reguły w 3 terminach:

  • do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze;
  • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne, które płacą składki jedynie za siebie;
  • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali podatnicy.

Ubezpieczenie finansowane jest na zasadzie składki, która potrącana jest od wynagrodzenia w określonej wysokości. Składki opłacasz samodzielnie, bądź robi to Twój pracodawca, który pobiera odpowiednią kwotę z pensji i wpłaca do ZUS.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe opłacasz sam za siebie. Opłacając samodzielnie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, pamiętaj o terminie i prawidłowej wysokości składek – w przeciwnym razie stracisz prawo do zasiłku.

Doradzam i obsługuję osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa z całej Polski. W razie pytań proszę o kontakt.