Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe stanowi system zabezpieczeń społecznych i skorzystać z niego możesz wraz z rozpoczęciem okresu ubezpieczenia obowiązkowego.

Polski system ubezpieczeń społecznych nie daje możliwości wykupienia ubezpieczenia dobrowolnie. Ubezpieczenie to gwarantuje Ci świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w sytuacji:

  • nieszczęśliwych wypadków, których konsekwencją jest uszczerbek na zdrowiu, a wypadek wystąpił podczas świadczenia pracy. Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków poza pracą;
  • chorób zawodowych, spowodowanych czynnikami związanymi z wykonywaną pracą;

Jeżeli podlegasz pod przedmiotowe ubezpieczenie, a w pracy doszło do wypadku bądź też wystąpiła u Ciebie choroba związana z wykonywaną pracą, przysługuje Ci prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego! Co ważne, zasiłek ten wynosi 100% podstawy, niezależnie od okresu zatrudnienia i okresu niezdolności do pracy. To ważna informacja, ponieważ nie ma zastosowania tutaj okres wyczekiwania, jak to jest w przypadku zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego.

W ramach współpracy w kontekście ubezpieczenia wypadkowego pomogę Ci przede wszystkim w zakresie odwołana od decyzji o nieprzysługiwaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego oraz przeprowadzenia postępowania w tym zakresie.

Ważnym aspektem, w którym mogę wykorzystać swoje doświadczenie, będzie audyt dokumentacji zusowskiej oraz reprezentacja podczas kontroli ZUS, a także rozpraw sądowych.

Doradzam i obsługuję osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa z całej Polski. W razie pytań proszę o kontakt.