Publikacje

10 sie 2022

Skuteczne wykazanie faktycznego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. ZUS umarza postępowanie na etapie postępowania wyjaśniającego.

Miło jest mi poinformować, że w dniu dzisiejszym otrzymałam kolejną decyzję ZUS umarzającą wszczęte postępowanie wyjaśniające w stosunku do klienta. O tym, że sprawa nie zawsze kończy się postepowaniem sądowym pisałam już wielokrotnie (m.in. tutaj: https://odwolania-zus.joanna-kawecka.pl/skuteczne-wykazanie-faktycznego-prowadzenia-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-zus-umarza-postepowanie-na-etapie-postepowania-wyjasniajacego/).

W przedmiotowej sprawie Klientka prowadziła działalność gospodarczą od 2019 r. Zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zadeklarowała wyższą podstawę wymiaru składek. W międzyczasie korzystała z zasiłku macierzyńskiego, wielokrotnie z chorobowego oraz opiekuńczych. Z uwagi na długie okresy niezdolności do pracy ZUS wszczął postępowanie w celu ustalenia czy Klientka podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnemu chorobowemu – innymi słowy czy faktycznie prowadzi działalność gospodarczą od momentu jej zarejestrowania. Definicję działalności gospodarczej definiuje przepis art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców:

„Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Nierzadko również ZUS przy definiowaniu działalności gospodarczej posługuje się również definicją zawartą w przepisie art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podczas postępowania wyjaśniającego Klientka w sposób szczegółowy odpowiedziała na pytania ZUS, przedstawiłyśmy stosowne dowody (dokumentowe oraz osobowe) na okoliczność tego, że działalność w okresach jej zdolności do pracy była faktycznie prowadzona. Należy jednak pamiętać, że o ile przepis wprost stanowi czym jest działalność gospodarcza to linia orzecznicza „rozbudowała” powyższą definicję o istotne kwestie, które w przypadku udowadniania prowadzenia działalności gospodarczej, należy wykazać.

Warto zatem zgłosić się do specjalisty już w momencie otrzymania od ZUS zawiadomienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego bądź na etapie wszczęcia kontroli:

M: kancelaria@joanna-kawecka.pl
T: 505 230 864

Sprawdź też