Publikacje

02 lis 2021

[wygrana sprawa] Czy warto składać apelację w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? Postępowanie o podleganie ubezpieczeniom osoby współpracującej

Często słyszę takie pytania od klientów, którzy zgłaszają się do mnie z negatywnym wyrokiem w ręku. Bo właściwie co takiego innego mogą wskazać w postępowaniu odwoławczym czego to nie wskazywali wcześniej?

W pierwszej mierze należy pamiętać, że postępowanie apelacyjne rządzi się innymi prawami. Zatem odpowiedź na postawione pytanie jest uzależniona od konkretnego rodzaju sprawy, oraz tego w jaki sposób sąd I instancji przeprowadził postępowanie. Co do zasady, nie możemy wnosić o dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodów, których to nie przedstawiliśmy sądowi pierwszej instancji. Co do zasady, bowiem istnieją w tym zakresie wyjątki.

Jakiś czas temu zgłosił się do Kancelarii klient, który od 2016 r. zatrudniał u siebie żonę jako osobę współpracującą. ZUS zakwestionował, że żona klienta faktycznie powinna być zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz dobrowolnego chorobowego, bowiem w ocenie organu czynności przez nią wykonywane stanowiły zwykłą pomoc mężowi, a nie stałą, systematyczną współpracę. Co więcej, dość długo korzystała z zasiłków chorobowych, a następnie z zasiłku macierzyńskiego, a zatem nie mogła pomagać w takim wymiarze mężowi w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej aby zakwalifikować ją jako osobę współpracującą.

Postępowanie przed sądem I instancji klienci przegrali. Konsekwencją uprawomocnienia się wyroku, bądź przegrania sprawy również przed Sądem Apelacyjnym byłoby oddanie wszelkich pobranych świadczeń jakie żona klienta otrzymała od ZUS od 2016 r. W sprawie złożyliśmy apelację wskazując dlaczego Sąd Okręgowy błędnie ocenił zebrany w sprawie materiał dowodowy. Złożyliśmy również wniosek o przeprowadzenie nowych dowodów, w tym o przesłuchanie świadka. Sąd Apelacyjny uwzględnił nasz wniosek, przeprowadził dowód z przesłuchania świadka i uwzględnił apelację.

Co więcej, Klientka otrzyma zaległe, a wstrzymane jej z tytułu wszczętego postępowania zasiłki. Nie będzie również do zobowiązania pobranych zasiłków chorobowych oraz macierzyńskiego za zakwestionowany przez organ rentowy okres.

Jeśli jesteście Państwo w podobnej sytuacji i nie wiecie czy warto składać apelację od niekorzystnego wyroku, zapraszamy do kontaktu. Indywidualna analiza każdej sprawy pozwoli podjąć najlepszą dla Państwa decyzję.

Sprawdź też