Publikacje

18 sty 2022

Pracodawca nie składa ZUS Z-3, a ZUS odmawia wypłaty zasiłku. Czy słusznie?

Historia jakich wiele – pracownik po dopełnieniu wszelkich formalności oczekuje na wypłatę świadczeń nawet miesiącami, po czym otrzymuje informację od ZUS, że niestety ale świadczeń wypłacić nie może bowiem pracodawca nie złożył druku Z-3. Czy słusznie ZUS może pozbawić ubezpieczonego zasiłków tylko i wyłącznie dlatego, że brak jest powyższego dokumentu?

Do czego służy Z-3?

Zaświadczenie ZUS Z-3 służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i obliczenia jego wysokości. Zawiera zarówno informację o płatniku składek jak i o ubezpieczonym wraz z wykazem uzyskiwanych przez niego zarobków.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 61b ust 5 ustawy zasiłkowej, pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszelkie niezbędne dokumenty do przyznania oraz wypłaty zasiłku, nie później w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Niemniej jednak przepisy ustawy nie określają żadnych sankcji w sytuacji jeśli pracodawca zaniecha tego obowiązku.

Takie działania pracodawcy mogą podlegać w określonych przypadkach odpowiedzialności karnej (tj. przepis art. 218 § 1a kodeksu karnego), niemniej jednak nie przyniesienie to wymiernych rezultatów dla ubezpieczonego, który stosownego zasiłku dalej nie otrzyma.

Czy to oznacza, że pracownik nie ma szansy na uzyskanie należnych mu zasiłków?

Zdecydowanie nie. Coraz więcej sądów staje po stronie ubezpieczonych wskazując, że nie mogą oni ponosić negatywnych konsekwencji działań pracodawcy, tym bardziej, że nie dysponują żadnymi narzędziami, które to mogłyby obowiązek ten od pracodawcy wyegzekwować. Zasadniczo Ubezpieczony może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku, jeśli uważa, że naruszone zostały jego uprawnienia w tym zakresie, czyli może działać z pominięciem pracodawcy.

Niemniej jednak, jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję negatywną, bez wątpienia należy się od niej w takiej sytuacji odwołać. Pomimo bowiem stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że dokument ten jest niezbędny do przyznania i wypłaty zasiłku, organ ma możliwość ustalenia uprawnień oraz wysokości zasiłków na podstawie innych dokumentów w jakich to jest posiadaniu, a które składane były przez pracodawcę. Stanowisko sądów w wielu sprawach jest takie, że w przypadku braku Z-3 organ nie jest zwolniony z obowiązku wypłaty zasiłku. W prowadzonych przez nas sprawach w zeszłym roku, Sądy zmieniały decyzję na korzyść ubezpieczonych zgodnie z treścią złożonych w tym zakresie odwołań.

Jeśli zatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Państwu wypłaty zasiłków z uwagi na brak wymaganych ustawą dokumentów, zapraszamy do kontaktu. Warto bowiem wiedzieć, że nie każde braki muszą skutkować odmową wypłaty zasiłków, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wielu sprawach bezpodstawnie tej wypłaty odmawia.

Sprawdź też