Publikacje

21 kwi 2021

[wygrana sprawa] Czy zatrudnienie przez krótki okres u członka rodziny zawsze jest fikcyjne? ZUS nie widzi w tym żadnego problemu i umarza postępowanie na etapie wydania decyzji.

Do kancelarii zgłosiła się Klientka, u której organ wszczął w lutym 2021 r. postępowanie wyjaśniające w sprawie obowiązku ubezpieczeń społecznych jako pracownika od stycznia 2019 r. ! Postępowanie zostało wszczęte w wyniku tego, że Klientka wystąpiła o wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Co wzbudziło podejrzenia organu rentowego to fakt, że Klientka została zatrudniona u bliskiego członka rodziny, a przed jej zatrudnieniem jak i po pracodawca nie zatrudnił żadnego innego pracownika. Co więcej, Klientka wykonywała pracę w domu oraz była jedynym zatrudnionym pracownikiem w małej firmie Pracodawcy.

Kancelaria złożyła odpowiedzi na zadane przez organ pytania oraz przedłożyła stosowne dokumenty w sprawie. Należy wskazać, że przed przejściem na pierwsze zwolnienie chorobowe Klientka pracowała w firmie około dwóch miesięcy.

W wyniku złożonych pism, organ wydał decyzję, w której to umorzył w całości postępowanie w zakresie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym Klientki jako pracownika u płatnika składek (czyli inaczej faktycznego wykonywania pracy) oraz podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne od stycznia 2019 r. (czyli inaczej wysokości wynagrodzenia).

Organ wskazał w uzasadnieniu wydanej decyzji, że pisemne wyjaśnienia oraz złożone dokumenty szczegółowo wyjaśniły okoliczności zawarcia umowy o pracę, zakresu wykonywania obowiązków w ramach zatrudnienia, miejsca i czasu wykonywania pracy, co potwierdziły załączone do pism dokumenty. W ocenie ZUS zebrany materiał dowodowy potwierdza podjęcie oraz wykonywanie przez Klientkę pracy na rzecz Płatnika składek, wobec czego organ postanowił umorzyć w całości postępowanie.

Taka decyzja potwierdza, że pomocy u profesjonalnego pełnomocnika należy szukać już na etapie postępowania wyjaśniającego przed ZUS, co może skutkować zakończeniem sprawy przed skierowaniem jej na drogę postępowania sądowego.

Sprawdź też