Publikacje

01 sie 2022

Kolejny sukces. Prowadzenie social mediów pracodawcy, a umowa o pracę. Uchylenie przez ZUS decyzji na etapie postępowania administracyjnego.

Zgłosiła się do mnie klientka, która pracowała jako osoba zajmująca się kampanią reklamową dla swojego pracodawcy, oraz obsługą mediów społecznościowych. Wcześniej prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, niemniej jednak nie był to sposób zarobkowania, który jej odpowiadał z uwagi na brak stałych godzin pracy, ciągłą dyspozycyjność, samodzielne poszukiwanie klientów. Została zatrudniona na umowę o pracę, niemniej jednak księgowa nie zgłosiła jej w terminie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Co więcej, po pewnym czasie została przez lekarza prowadzącego skierowana na zwolnienie lekarskie w związku z ciążą. Tym samym wystąpiła do ZUS z wnioskiem o wypłatę zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego.

ZUS wszczął kontrolę w celu sprawdzenia zasadności zgłoszenia Ubezpieczonej do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Wydał decyzję, w której wykluczył Ubezpieczoną z ubezpieczeń. Po złożeniu obszernego odwołania zawierającego stosowne dokumenty ZUS uchylił swoją decyzję.

Co to oznacza dla Klientki? Że posiada status pracownika, otrzyma również stosowne zasiłki z tego tytułu.

Wielokrotnie pisałam o tym, że odwołanie stanowi najważniejsze pismo w sprawie. ZUS ma bowiem możliwość dokonania tzw. „autokontroli” wydanej przez siebie decyzji. Co to oznacza? To, że ZUS po otrzymaniu odwołania ma 30 dni na uchylenie decyzji bądź jej zmianę, jeśli zgadza się ze złożonym odwołaniem bądź w tym czasie kieruje sprawę do sądu, jeśli z odwołaniem się nie zgadza. Również zgłoszenie pracownika po terminie do ubezpieczeń społecznych, o ile stanowi wykroczenie oraz poważnie zaniedbanie pracodawcy, nie oznacza, że praca nie była faktycznie wykonywana.

W tym miesiącu jest to piąta decyzja ZUS, która uchyla poprzednią (negatywną) decyzję, a co oznacza dla moich klientów utrzymanie statusu pracownika, wypłatę stosownych świadczeń ale przede wszystkim brak konieczności dochodzenia swoich praw przed sądem.

Jeżeli otrzymali Państwo negatywną decyzję z ZUS, z którą się Państwo nie zgadzają, zapraszam do kontaktu:

M: kancelaria@joanna-kawecka.pl
T: 505 230 864

Sprawdź też