Publikacje

17 Lut 2020

Następny sukces dla naszej Klientki – Prowadzenie działalności gospodarczej a orzeczona niezdolność do pracy (L4)

W ostatnim czasie organ masowo sprawdza prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich nie tylko przez pracowników, ale przede wszystkim przez przedsiębiorców. Taka kontrola została również przeprowadzona u naszej klientki. Po zakończonej kontroli ZUS wydał decyzję, w której odmówił Klientce prawa do zasiłku chorobowego za lata 2015 – 2019 i zobowiązał do zwrotu kwoty w wysokości ok. 120 000,00 zł nienależnie pobranych świadczeń na fundusz chorobowy. Organ wskazał, że Klientka zamiast leżeć w łóżku i dbać o poprawę zdrowia, w tym czasie zawierała z kontrahentami umowy, odbierała telefony oraz wystawiała faktury, wobec czego otrzymane zwolnienie było przez nią wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Od decyzji ZUS skutecznie złożyliśmy odwołanie wykazując, że czynności wykonywane przez Klientkę nie stanowiły tak zwanej „działalności zarobkowej”, a przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników, nie może i nie musi wyłączać telefonu służbowego, maila służbowego i zaniechać jakiegokolwiek kontaktu z klientami. Sąd przychylił się do naszego stanowiska, zmieniając decyzję ZUS i wskazując, że Klientka nie ma obowiązku zwrócić kwoty w wysokości ok. 120 000,00 zł na rzecz ZUS.

Omawiana sprawa to kolejny przykład potwierdzający, że rzetelne oraz strategicznie przygotowane podejście do sprawy pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu z korzyścią dla Klienta.

Sprawdź też