Publikacje

18 sie 2021

[wygrana sprawa] Czy zwiększenie wynagrodzenia pracownika, na krótko przed zwolnieniem lekarskim związanym z ciążą stanowi obejście prawa?

W przypadku pracowników podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest przychód z umowy o pracę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. ZUS masowo wszczyna kontrolę m.in. w sytuacjach kiedy pracownik bądź zwiększa etat bądź zmianie ulega stanowisko jego pracy a co za tym idzie zwiększa się otrzymywane przez niego wynagrodzenie na krótko przed złożeniem wniosku o wypłatę świadczeń (np. chorobowych).

W sytuacji, o której dziś piszemy Klientka będąc wspólnikiem w spółce, w której była zatrudniona a zajmującej się obrotem nieruchomościami wykonywała przez dłuższy czas pracę na stanowisku doradcy do spraw klienta. Następnie w grudniu zmienione zostało jej stanowisko na dyrektora zarządzającego. Tym samym jej wynagrodzenie z minimalnego zostało zwiększone do wynagrodzenia w wysokości 7000 zł brutto.

Z uwagi natomiast na zbliżający się okres macierzyństwa, powstała konieczność skierowania jej na zwolnienie chorobowe w lutym. ZUS wszczął postępowanie wyjaśniające, którego to wynikiem było wydanie decyzji ustalającej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę minimalnego wynagrodzenia.

ZUS stwierdził, że brak jest dowodów na okoliczność tego, że jej stanowisko zostało zmienione, a tym samym brak jest dowodów na to, że w spornym okresie pełniła funkcje kierownicze w spółce. W konsekwencji organ uznał, że wynagrodzenie ustalone na poziomie 7000 zł jest nienależne.

Od decyzji złożyliśmy odwołanie oraz wykazaliśmy, że zmiana etatu nie była iluzoryczna, a pomimo braku materialnych dowodów świadczenia pracy na nowym stanowisku, Klientka faktycznie wykonywała powierzone jej aneksem z grudnia obowiązki dyrektora. Sąd przychylił się do przedstawionej przez nas argumentacji i zmienił decyzję ZUS na korzyść Klientki. Świadczenia jakie powinien wypłacić Ubezpieczonej ZUS z tytułu zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego wynoszą około 56 000 zł.

Wyrok ten pokazuje, że warto się odwoływać nawet w sytuacji kiedy okres wykonywania pracy był stosunkowo krótki. Jeśli w Państwa sprawie ZUS wydał decyzję negatywną zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy, która pozwoli ocenić szanse wygrania sprawy oraz wskazać możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem.

Sprawdź też