Publikacje

26 sie 2022

Wygrana sprawa. Czy uzyskiwanie premii uznaniowej w wysokości ok. 40 000 zł uzasadnia odmowę wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS? Absolutnie nie!

Takie wiadomości cieszą najbardziej!

W zeszłym tygodniu Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał wyrok, który pokazuje, że zarobki oceniane jako wysokie, osiągane stosunkowo rzadko nie są ustalone jedynie w celu wyłudzenia świadczeń. Wyrok daje nadzieję i pokazuje, że Sądy widzą, że w pewnych branżach bądź przy posiadaniu wybitnych wręcz umiejętności oraz bogatego doświadczenia zawodowego wysokie wynagrodzenie nie musi być czymś nadzwyczajnym a tym bardziej podejrzanym pod kątem uzyskania wysokich świadczeń.

Klient pracował na umowie o pracę za wynagrodzeniem zasadniczym 3500 zł. Niemniej jednak, otrzymywał premie uznaniowe przyznawane przez pracodawcę, które były uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych. Wysokość premii oscylowała miesięcznie w kwocie około 50.000 zł. Przy czym premia taka wypracowywana była podczas pracy w wymiarze ½ etatu.

Organ zakwestionował powyższe wskazując, że taka wysokość wynagrodzenia jest bezspornie rażąco wygórowana, a przyznanie Ubezpieczonemu np.: premii za okres czterech miesięcy w łącznej kwocie około 200.000 zł jest uzasadniona jedynie uzyskaniem wysokiego zasiłku chorobowego.

Po przeprowadzonym, długotrwałym procesie Sąd przychylił się do naszej argumentacji, podzielając ją w całości. Argumenty oraz dowody przedstawione przez Kancelarię doprowadziły do wydania przez Sąd wyroku zgodnego z żądaniem odwołania.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawdź też